Skip to main content
Uncategorized

Feminist Political Ecology Seminars-Giovanna Di Chiro

Title of the Talk: Revisiting Social Reproduction and Environmental Justice in a Time of Danger Abstract of the Talk: In this talk, I revisit and expand on my earlier work connecting social reproduction theory with environmental justice organizing. In the current moment when communities around the globe are facing multiple and intersecting crises ranging from the COVID-19 pandemic, escalating ecological and climate disruption, and rising rates of global poverty, immiseration, and violence fueled by racial and gender injustice, a critical, (eco)feminist analysis of the new threats to social reproduction is essential. I draw upon my own environmental justice organizing and collaborations to discuss some of the creative ways people are organizing in their communities to engage in mutual aid, collective care, and anti/decolonial organizing to protect everyday life and to envision sustainable futures.

Konuşma Başlığı: “Tehlikeli Zamanlarda Toplumsal Yeniden Üretim ve Çevre Adaleti” Konuşma Özeti: Giovanna Di Chiro, konuşmasında, toplumsal yeniden üretim kuramını çevre adaleti örgütlenmesi ile ilişkilendiren daha önceki çalışmalarını güncel gelişmeler üzerinden yeniden gözden geçiriyor. Di Chiro, dünyanın dört bir yanındaki toplulukların, COVID-19 pandemisinden, artan ekolojik ve iklimsel bozulmaya ve ırk ve cinsiyet adaletsizliğinin körüklediği yükselen küresel yoksulluk, yoksullaşma ve şiddet oranlarına kadar birçok kesişen krizle karşı karşıya olduğu günümüzde, toplumsal yeniden üretime yönelik tehditlerin eleştirel bir (eko)feminist analizinin önemini vurguluyor. Di Chiro, konuşmasında, kendisinin de içinde bulunduğu çevre adaleti örgütlenmelerinden ve işbirliklerinden yola çıkarak, insanların kendi topluluklarında, gündelik yaşamı korumak ve sürdürülebilir gelecekler tasavvur etmek için ortaya koydukları, karşılıklı yardımlaşmayı, kolektif bakımı ve sömürgecilik karşıtı örgütlenmeyi içeren yaratıcı yöntem örneklerini paylaşıyor.

Leave a Reply